Avalloguer Power!

L’avalloguer és un règim de cobertures aplicable al lloguer d’habitatges permanents a Catalunya durant tot el  termini de vigència del contracte.

Les persones arrendadores poden percebre una quantitat màxima de cinc mesos de lloguer en el cas d’instar un judici per a l’obtenció de sentència de desnonament per impagament de la renda de lloguer.
Per a tenir dret a la cobertura, la persona propietària ha d’haver sol·licitat inicialment acollir-s’hi mitjançant la presentació d’un document de compromís d’acceptació de l’avalloguer signat també per la part arrendatària, registrar el contracte de lloguer i dipositar la fiança a l’Institut Català del Sòl.

Aquí tens la web on podrás ampliar la informació

Deja tu comentario

Deixa un comentari

css.php