Atenció que arriben les ITEs!!

Si has de comprar o vendre un pis cal que estiguis al cas que hi ha una nova normativa que afecta als edificis plurifamiliars. Es tracta de la Inspecció Tècnica dels Edificis i serà obligatòria per construccions de més de 80 anys a partir del 31 de desembre d’enguany.

En funció de la seva antiguetat tot els edificis plurifamilliars s’hauran hagut de sotmetre a aquesta inspecció l’any 2015 tret d’aquells de menys de 45 anys. L’Agència Catalana de l’Habitatge i entitats locals podran també prioritzar la inspecció en edificis de menys antiguetat sempre que hi hagi una situació de risc.
En el cas que hi hagi constituïda una comunitat de propietaris, seran aquests els responsables de la tramitació de la ITE i les despeses que se’n derivin aniran també a càrrec de la comunitat.
Serà un tècnic titulat en aquitectura, aparellador o enginyer el professional que durà a terme les ITEs.

Mitjançant un informe d’inspecció tècnica s’obtindrà una descripció de l’estat actual de l’edifici, si hi ha deficiències quines són, el termini per corregir-les i la qualificació de l’estat general de l’edifici. Depenent de la qualificació que obtingui la construcció i del grau de deficiències que hi hagi les actuacions a realitzar i la urgència de les mateixes varien i també en dependrà l’obtenció del certificat que pot ser apte o no apte. La vigència que té el certificat d’aptitud, que s’obté un cop esmenades les deficiències, si n’hi hagués, mitjançant el certificat d’obres de les millores realitzades, és de 10 anys.
En el cas de voler vendre un immoble d’un edifici que ha de tenir per la seva antiguetat el certificat d’aptitud cal presentar-ne al comprador una còpia degudament autentificada.

Pots ampliar informació i resoldre els dubtes que tinguis en relació a la Inspecció Tècnica dels Edificis a la pàgina web del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Deja tu comentario

Deixa un comentari

css.php